Θα στοχευσω

Θα στοχεύσω
θα σε  ευθυγραμμίσω
με την ακίδα του ποιητή
θα τραβήξω την σκανδάλη
και έτσι διάτρητη από τις λέξεις μου
θα γονατίσω να προσκυνήσω τις πληγές  σου

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s